نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۵۱ مورد.
امید

امید دائی

مربی
کامپیوتر و فناوری اطلاعات
امید دائی
مربی -
- کامپیوتر و فناوری اطلاعات

http://faculty.buiniau.ac.ir/daei/fa

ابراهیم

ابراهیم رنگرز

استادیار
تربیت بدنی
ابراهیم رنگرز
استادیار -
- تربیت بدنی

http://faculty.buiniau.ac.ir/rangraz/fa

الیاس

الیاس سلیمی شهرکی

مربی
کامپیوتر و فناوری اطلاعات
الیاس سلیمی شهرکی
مربی -
- کامپیوتر و فناوری اطلاعات

http://faculty.buiniau.ac.ir/salimi/fa

حسین

حسین صالحی

مربی
حسابداری
سیما

سیما صمد پور

مربی
علوم پایه
علی اکبر

علی اکبر طارمی

مربی
علوم سیاسی
احسان

احسان طهرانی

مربی
برق قدرت
افسانه

افسانه علیزاده اصلی

استادیار
روانشناسی
طیبه

طیبه فراهانی

استادیار
اقتصاد