نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۵۱ مورد.
امید

امید دائی

مربی
کامپیوتر و فناوری اطلاعات
امید دائی
مربی -
- کامپیوتر و فناوری اطلاعات

http://faculty.buiniau.ac.ir/daei/fa

ابوالفضل

ابوالفضل رحمانی

استادیار
برق قدرت
ابراهیم

ابراهیم رنگرز

استادیار
تربیت بدنی
ابراهیم رنگرز
استادیار دکتری
- تربیت بدنی

http://faculty.buiniau.ac.ir/rangraz/fa

الیاس

الیاس سلیمی شهرکی

مربی
کامپیوتر و فناوری اطلاعات
الیاس سلیمی شهرکی
مربی -
- کامپیوتر و فناوری اطلاعات

http://faculty.buiniau.ac.ir/salimi/fa

حسین

حسین صالحی

مربی
حسابداری
سیما

سیما صمد پور

استادیار
علوم پایه
سیما صمد پور
استادیار دکتری
- علوم پایه

http://faculty.buiniau.ac.ir/samadpour/fa

علی اکبر

علی اکبر طارمی

مربی
علوم سیاسی
احسان

احسان طهرانی

مربی
برق قدرت
افسانه

افسانه علیزاده اصلی

استادیار
روانشناسی
طیبه

طیبه فراهانی

استادیار
اقتصاد