نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۵۱ مورد.
ابراهیم

ابراهیم احمدی

روانشناسی
ابراهیم احمدی
استادیار -
eahmadi1356@buiniau.ac.ir روانشناسی
-

http://faculty.buiniau.ac.ir/ahmadi/fa

سحر

سحر احمدیان

مدیریت صنعتی
سحر احمدیان
استادیار -
s.ahmadian@buiniau.ac.ir مدیریت صنعتی
-

http://faculty.buiniau.ac.ir/ahmadian/fa

عبداله
عبداله اکبری
مربی -
akbari@buiniau.ac.ir مکانیک
-

http://faculty.buiniau.ac.ir/akbari/fa

مسیح
مسیح بهنیا
استادیار -
m.behnia@buiniau.ac.ir حقوق
-

http://faculty.buiniau.ac.ir/behnia/fa

علی

علی پرهیزکاری

کامپیوتر و فناوری اطلاعات
علی پرهیزکاری
مربی -
parhizkari@buiniau.ac.ir کامپیوتر و فناوری اطلاعات
-

http://faculty.buiniau.ac.ir/parhizkari/fa

محسن
محسن جوراب دوزان
مربی -
m.joorabdoozan@buiniau.ac.ir برق قدرت
-

http://faculty.buiniau.ac.ir/joorabdoozan/fa

حجت

حجت حاتمی

تربیت بدنی
حجت حاتمی
استادیار -
h.hatami@buiniau.ac.ir تربیت بدنی
-

http://faculty.buiniau.ac.ir/hatami/fa

سجاد

سجاد حشمتی

برق-الکترونیک
سجاد حشمتی
مربی -
s.heshmati@buiniau.ac.ir برق-الکترونیک
-

http://faculty.buiniau.ac.ir/heshmati/fa

مهدی

مهدی خلج

شیمی
مهدی خلج
استادیار -
m.khalaj@buiniau.ac.ir شیمی
-

http://faculty.buiniau.ac.ir/khalaj/fa

رضا

رضا خوش سیما

اقتصاد
رضا خوش سیما
استادیار -
r.khoshsima@buiniau.ac.ir اقتصاد
-

http://faculty.buiniau.ac.ir/khoshsima/fa

بهناز

بهناز خوش طینت

مدیریت صنعتی
بهناز خوش طینت
استادیار -
b.khoshtinat@buiniau.ac.ir مدیریت صنعتی
-

http://faculty.buiniau.ac.ir/khoshtinat/fa