نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۵۱ مورد.
ابراهیم

ابراهیم احمدی

روانشناسی
ابراهیم احمدی
استادیار -
روانشناسی
-

http://faculty.buiniau.ac.ir/ahmadi/fa

سحر

سحر احمدیان

مدیریت صنعتی
سحر احمدیان
استادیار -
مدیریت صنعتی
-

http://faculty.buiniau.ac.ir/ahmadian/fa

علی

علی پرهیزکاری

کامپیوتر و فناوری اطلاعات
علی پرهیزکاری
مربی -
کامپیوتر و فناوری اطلاعات
-

http://faculty.buiniau.ac.ir/parhizkari/fa

حجت

حجت حاتمی

تربیت بدنی
حجت حاتمی
استادیار -
تربیت بدنی
-

http://faculty.buiniau.ac.ir/hatami/fa

سجاد

سجاد حشمتی

برق-الکترونیک
سجاد حشمتی
مربی -
برق-الکترونیک
-

http://faculty.buiniau.ac.ir/heshmati/fa

مهدی

مهدی خلج

دکترای تخصصی
شیمی
مهدی خلج
استادیار دکترای تخصصی
شیمی
-

http://192.168.0.10/eOffice/main/main2.aspx

گوگل اسکالر
بهناز

بهناز خوش طینت

مدیریت صنعتی
بهناز خوش طینت
استادیار -
مدیریت صنعتی
-

http://faculty.buiniau.ac.ir/khoshtinat/fa